La Policia Local inicia una campanya de control de vehicles de mobilitat personal (VMP)

Imatge
La  Policia Local de Ciutadella, a través del Gabinet de Mobilitat, durà a terme fins al 14 d'octubre una campanya especial de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP). L'objectiu principal de la campanya és promoure entre la ciutadania un correcte ús d'aquests vehicles, d'acord amb allò que ha establert la Direcció General de Trànsit sobre les normatives que han de complir. La campanya també es farà extensible al control i al compliment de la normativa vigent de bicicletes i motocicletes.

Durant els primers dies els agents de la Policia efectuaran prioritàriament una funció informativa de la normativa en vigor, per, posteriorment, procedir ja a sancionar els incompliments que es puguin produir. En el cas de les motocicletes es posarà especial incidència en els renous i la comprovació de la vigència de la inspecció tècnica de vehicles; mentre que en el cas de les bicicletes la campanya pretén sobretot el control de l'enllumenat i dels elements reflectors durant la conducció nocturna, i l'ús dels elements de protecció i la conducció amb elements de distracció, com poden ser els telèfons mòbils o els
auriculars, cosa totalment prohibida.  
 
Etiquetes relacionades
MobilitatCiutadella#Sostenible