El 83.5 % dels vehicles respecta la velocitat màxima als controls de velocitat per radar durant el primer més de funcionament

Les dades del primer mes d’ús del radar a Ciutadella indiquen que més de 8 de cada 10 vehicles respecten la normativa i circulen a una velocitat igual o inferior a la màxima establerta als punts de control.

En concret, al radar ubicat al passeig marítim un 88.89% dels conductors han circulat a una velocitat inferior de 30 durant el període. De fet, les estadístiques indiquen que la immensa majoria dels casos d’incompliment han estat lleus (de 31 a 40 km/h).


ESTADÍSTIQUES CONTROL VELOCITAT PASSEIG MARÍTIM  (VELOCITAT MÀXIMA 30KM/h)                                                                                                                                   alt text
En la franja 0-40 se situen, de fet, el 98 per cent dels vehicles, com es pot veure al gràfic a l' esquerra. 

La velocitat mitjana d’entrada dels vehicles al radar es va situar en 23, 44 km/h, inferior, per tant, a la màxima permesa.

Pel que fa al radar ubicat a l’avinguda Calespiques, el 77.7% dels conductors han circulat a una velocitat inferior de 40.


ESTADÍSTIQUES AVINGUDA CALESPIQUES AMB RADAR DE FRONT (VELOCITAT MÀXIMA 40KM/h)
alt textLa velocitat mitjana d’entrada dels vehicles al radar es va situar en 34,77 km/h, inferior, per tant, a la màxima permesa.

Val a dir en aquest cas que l’eficàcia del radar ha quedat demostrada, ja que, en ser una via de doble sentit, el radar detecta també la circulació entre els conductors que no tenen el radar de cara i no veuen la limitació de velocitat. Els resultats deixen palesa l’eficàcia del radar com a element dissuasiu per fer disminuir la velocitat.

AVINGUDA CALESPIQUES SENTIT SENSE RADAR DE FRONT (VELOCITAT MÀXIMA 40 KM/h)
alt textLa velocitat mitjana d’entrada dels vehicles al radar es va situar en 41,33 km/h, lleugerament superior, per tant, a la màxima permesa.

La circulació durant aquest mes al passeig Marítim de Ciutadella ha estat de 1.238 vehicles diaris; mentre que al radar situat a l’avinguda Calespiques  ha estat de 1.541 vehicles diaris.

El Servei de Mobilitat anirà recopilant en els pròxims mesos la informació estadística que generen aquests dispositius radars a les actuals ubicacions i a les noves previstes, per tal de tenir un estudi real d’incompliments i d’aforaments de vehicles en determinades zones del municipi. Tot açò, a fi de poder valorar també la necessitat d’augmentar les mesures de control i de sancions en el cas de constatar incompliment, i habilitar els aparells amb els dispositius de certificació necessaris.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de Ciutadella, Sergi Servera, ha destacat, d’aquestes primeres dades de l’ús dels radars, el fet, per una banda, que es fa evident que aquests dispositius, només per la seva presència, ja duen a terme una reducció significativa en la velocitat dels vehicles que hi circulen. Però també, per altra banda, emfatitza que Ciutadella compta ara amb informació objectiva i valuosa sobre el trànsit, que ha de servir per seguir prenent, des del Servei de Mobilitat, mesures per millorar la gestió i la seguretat en el trànsit rodat al municipi.
 
 
Etiquetes relacionades
Mobilitat