L'aturada d'autobusos de la perimetral, fora de servei per obres durant quatre mesos

Imatge
La posada en marxa de les obres a l'intercanviador de autobusos suposa que, de manera temporal, es talla el trànsit i s'interrompo el servei  a la zona afectada, amb la qual cosa s'ha de reorganitzat el sistema d'aturades de bus a altres zones mentre es prolonguin les obres. Aquestes tenen prevista una durada aproximada de quatre mesos, amb l'objectiu que la nova instal·lació estigui disponible abans de l'estiu.

Els usuaris de les línies de Calan Blanes (L61), Calan Bosch - Cala Blanca (L64-65) i el Bus Urbà (L60) poden utilitzar l'aturada del Canal Salat en lloc de la ubicada a la via perimetral. Els usuaris de la línia Maó-Ciutadella hauran d'agafar o baixar del vehicle a la Pau o a l'aturada de la Piscina municipal.

Les obres compten amb un pressupost de 208.785,50€ IVA inclòs, i estan finançades entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella, a través d'un conveni de col·laboració entre administracions.

El projecte ve a donar resposta a les mancances que presentava aquesta zona de l'avinguda Josep Mascaró Pasarius destinada a albergar parades d'autobusos, unes deficiències que afectaven no només a aquest ús com a estació d'autobusos, sinó que també abastaven el trànsit de la zona i projectaven una imatge deficient de tot el conjunt. Amb la intervenció es pretén, doncs, adequar la zona per garantir un ús optimitzat com a estació d'autobusos i dignificar la zona en general, consolidant-la en la seva dimensió urbana i realitzant intervencions que perdurin davant un futur cessament de la utilització de la zona com a intercanviador d'autobusos.

D'aquesta manera, el projecte preveu crear un passeig de vianants amb arbrat i millorar les condicions d'accessibilitat i utilització, creant una plataforma a nivell sobre el paviment de panot de formigó gris existent. També es crearà un carril bici substituint l'existent de rajola de formigó vermell amb paviment asfàltic millorant les condicions d'ús tant de bicicletes com de patins i sistemes de transport similars.

Així mateix, es disposarà d'una major àrea pavimentada mitjançant formigó remolinat i amb bancs situats en zones a l'ombra dels pins i de la pèrgola de lona existent. Es preveu espai per a la instal·lació de fins a dues casetes per a venda de bitllets i es donarà un acabat més digne al paviment de formigó existent a la parcel·la. Es disposaran jardineres que actuaran com a delimitació del carril bici juntament amb la línia d'arbrat i marquesines metàl·liques.

A més, el disseny de paviments tindrà per prioritat la seguretat tant per al trànsit de vianants com per a la circulació de bicicletes i l'ús del passeig de vianants com andana d'accés als autobusos. A la zona de l'aparcament dels Cinemes Canal Salat, es millorarà i unificarà la pavimentació i es traslladarà l'accés a una distància major respecte de la rotonda, millorant les condicions de trànsit.
 
Etiquetes relacionades
Transports i mobilitatMobilitat