La Policia Local tanca el mes d'agost amb un balanç de més de 2.000 serveis realitzats en el conjunt dels torns

Imatge
L'Ajuntament ha reforçat durant el mes d'agost el servei de Policia Local en més de 162 torns de feina extraordinaris, per tal de poder mantenir l'atenció al ciutadà durant les 24 hores amb un mínim de 8 agents de servei en horari nocturn i fins a 10 durant les nits dels dissabtes.

Cada dia s'ha acomplert el control de l'horari de tancament dels bars i d’establiments d’oci i el desallotjament de la zona des Pla: s’han desallotjat les botellots amb la col·laboració del CNP. De la mateixa forma que els policies, el personal administratiu del Servei d'Atenció al Ciutadà del Cos ha augmentat els torns de feina.

RESUM OPERATIU DE LA POLICIA LOCAL DURANT L’AGOST DEL 2021

Resposta a incidències i requeriments dels ciutadans durant el mes d'agost: 2.067 serveis policials. Els 31 dies del mes d'agost han comportat un total de 744 hores de servei policial (servei de 24 hores). Del total de les hores de servei, 211'22 hores s'han dedicat a respondre a les incidències motivades per molèsties i renous derivats de festes en residències de lloguer turístic i molèsties per botellot en espais públics.

Hi ha hagut un total de 587 requeriments ciutadans derivats de molèsties i renous per festes i botellots arreu de tot el municipi (un 28'39% del total dels serveis generats). Dels quals s'han atès immediatament 331, i 256 han quedat sense per manca de recursos policials. La majoria dels serveis no atesos en primera instància han estat atesos dins la següent hora d'haver-se registrat la petició.

Els agents i comandaments operatius del Cos de Policia Local de Ciutadella, 45 en total, han cobert el servei de 24 hores amb l’aportació dels seus dies de descans setmanal, cosa que ha fet possible cobrir 162 torns de feina extraordinaris durant el mes d'agost. Aquest fet ha permès mantenir un mínim de 6 agents en horari diürn, 8 agents de servei en horari nocturn i fins a 10 agents durant les nits dels dissabtes. Durant el mes de juliol aquests mateixos agents havien dedicat 159 dies de feina extraordinaris a reforçar el servei, fet que es produeix des de les no-festes de Sant Joan. De la mateixa forma que els policies, el personal administratiu del Servei d'Atenció al Ciutadà del Cos ha reforçat els torns de feina.

Resum de les principals actuacions a l’efecte de tramitació de sancions:
  • 15 diligències enviades al Jutjat per infraccions de caràcter penal.
  • 16 atestats de trànsit per accidents i alcoholèmies positives.
  • 68 intervencions policials per accidents de trànsit en vies urbanes.
  • 142 denúncies per infraccions de caràcter administratiu, de les quals:

Un total de 64 van ser per incompliment de les ordenances municipals. Hi ha hagut 57 denúncies per incompliment de la Llei orgànica 4/2015, de protecció a la seguretat ciutadana, la majoria per negativa a identificar-se davant agents de l'autoritat i per manca de respecte. S’han aixecat 41 actes per infraccions de normes COVID-19, la majoria per organitzar reunions (festes) sense respectar les restriccions o per participar-hi.

Cal destacar que cada dia s'ha acomplert el control de l'horari de tancament dels bars i d’establiments d'oci arreu del municipi, tant a la zona centre com a les urbanitzacions. A la zona des Pla de Sant Joan s'ha practicat el desallotjament de la zona, les escales de la costa de Capllonc i la plaça des Born, per prevenir i evitar botellots, amb la col·laboració de la dotació del CNP.