L'Ajuntament inicia una exhaustiva recollida d'informació sobre la mobilitat al municipi

Imatge
Els carrers de Ciutadella seran durant aquesta setmana un laboratori que a través de la iniciativa impulsada des de el Servei de Mobilitat i executada per l'empresa Doymo permetrà radiografiar en detall l'escenari actual de la mobilitat al municipi. Les dades de l'estudi que serviran de punt de partida per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Ciutadella. Des de dimarts i fins divendres al carrer hi haurà repartits diferents punts de control amb enquestadors, també aformanents manuals i automàtics a les principals vies de trànsit. Per tal de dur a terme aquesta recollida d'informació i poder disposar de dades representatives es demana la màxima col·laboració ciutadana.

Aquesta primera fase del treball de camp es complementarà amb una àmplia enquesta telefònica als residents al municipi (suficient en número per a obtenir un nivell de confiança del 95%) permetrà obtenir la foto de la mobilitat actual, que servirà de punt de partida per l'elaboració d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

L'objectiu general del futur PMUS és la identificació de les necessitats i deficiències del model de mobilitat actual, per tal de planificar i programar les actuacions necessàries en totes les àrees que afecten la mobilitat.

El Pla ha d'assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat, de manera que afavoreixi la protecció de l'entorn, impulsi el desenvolupament econòmic i millori la inclusió social, principis bàsics per assolir una mobilitat sostenible.

Aquest equilibri s'ha de traduir en una millora de la mobilitat de la ciutadania, amb xarxes coherents de vianants i bicicletes, garantint l'accessibilitat als transports públics, pacificant el trànsit, fomentant els mitjans de transport més sostenibles i aconseguint un increment de la seguretat viària i, per tant, un descens de la sinistralitat, a més d'una disminució de la contaminació, tant ambiental com acústica, derivada del trànsit.