En marxa un borsí de policies locals interins per pal·liar la manca d'efectius als municipis

Imatge
El Butlletí Oficial de les Illes Balears va publicar dissabte 23 de octubre una convocatòria per constituir una borsa temporal de policies locals interins, posada en marxa per la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern balear.

L'objectiu és ajudar a pal·liar la manca de policies locals que pateixen els municipis de les illes i minvar la càrrega de feina dels efectius, derivada de les necessitats dels municipis petits per cobrir les places vacants, de les restriccions pressupostàries que limitaven la reposició d'efectius, de l'increment de la població en època estiuenca i de la problemàtica específica derivada de la crisi sanitària. Tot plegat, es pretén mitigar mitjançant una borsa que tendrà una vigència de tres anys sense perjudici que es pugui prorrogar per raons d'urgència.

Els aspirants han d'indicar l'illa a la qual opten, només poden optar per una illa (Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera) i han d' indicar l'illa d'elecció en el model de sol·licitud.

El termini per presentar sol·licituds és fins al 8 de novembre i ho podeu fer de forma telemàtica al següent enllaç, on hi podeu trobar també tota la documentació i instruccions específiques:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4874733

Cal recordar que els aspirants a aquesta borsa poden ser persones que no tinguin el curs bàsic.

Els aspirants que no tinguin el curs bàsic rebran un curs bàsic fet expressament per part de l'EBAP. També s'ha aprovat la possibilitat de fer un curs anual descentralitzat de capacitació a Menorca sempre que es superi el mínim establert de participants.