INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
UNITAT DIDÀCTICA

INTRODUCCIÓ

Ja fa vint anys que la Policia Local de Ciutadella s’interessa per la preparació de futurs bons conductors. Les activitats en educació i seguretat viària s’imparteixen des de les escoletes infantils fins als instituts d’ensenyament secundari, passant pels centres de primària. Atenent les necessitats de Ciutadella, com a ciutat que és, s’han promogut uns objectius (a partir del curs 98-99) d’acord amb les necessitats d’una població de més de 23.000 habitants. Són objectius que es basen en l’enorme necessitat de comprendre tot un seguit de normes de conducta i senyals viaris que envolten la nostra ciutat. Cal que el fillets coneguin de primera mà quines són les qualitats del municipi, i quins són els seus problemes i perills viàriament parlant.

Creiem que els objectius, quant a l’educació, han de ser els següents:

a) Conèixer els senyals de trànsit i les altres normes bàsiques de circulació.
b) Fomentar hàbits de comportament correctes com a vianant en zones urbanes i de carretera.
c) Fomentar hàbits de comportament com a viatger (mitjans de transport).
d) Desenvolupar la responsabilitat dels fillets com a conductors, i fer-los uns conductors de bicicletes i ciclomotors prudents i responsables.
e) Aprofundir, sobretot al segon cicle, en els senyals, la conducció i en una iniciació a la seguretat viària.

Aquesta unitat didàctica pretén ser una eina útil, no només per als que impartim seguretat viària, sinó també per a pares, mares i professors sensibilitzats en el tema.

Està indicada per a al·lots a partir de 12 anys. La majoria de les unitats va acompanyada d'una proposta d'activitat. Pel bon aprofitament de la documentació, hi adjuntam aquestes activitats separades en fitxes, amb un format fàcilment fotocopiable. La resolució d'aquestes activitats es troba al web de la Policia Local de Ciutadella: www.policiaciutadella.org
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018