INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
unitat  2

Unitat 2. Prioritat de pas

CRUÏLLA: Nus de la xarxa viària on tots els encreuaments de trajectòries possibles dels vehicles que l’utilitzen es realitzen al mateix nivell. Els encreuaments són llocs de trànsit complex, i passar-hi comporta un cert risc. Sempre que arribam en una cruïlla s’han d’extremar les precaucions, per no posar en perill els diferents usuaris de la via.
Les cruïlles poden estar senyalitzades, però també poden no estar-ho. En aquest darrer cas, s’han de fer servir les normes generals de circulació. Hem de deixar passar sempre els vehicles que s’acosten per la via de la dreta; però si aquestes cruïlles estan senyalitzades, el comportament dels conductors de vehicles estarà subjecte al que diuen els diferents senyals de prioritat de pas.


INFRACCIÓ!

Vehicles
 

  • Els vehicles que surten per la dreta fent servir un camí sense asfaltar no tenen prioritat de pas.
  • Hem de cedir el pas als vehicles prioritaris en servei d’urgències.
  • A les places o rotondes tindran preferència de pas els que ja hi circulin dins sobre els que volen accedir-hi, encara que vénguin per la dreta.
  • A les ciutats on hi ha tramvia, si aquest s’acosta a la intersecció li haurem de cedir el pas, tant si ve per la dreta com per l’esquerra, sempre que no estigui senyalitzada en contra la intersecció.

Vianants

El conductor de bicicleta o ciclomotor ha de cedir el pas als vianants en els casos següents:

  • Quan travessa per un pas de vianants degudament senyalitzat amb marques viàries.
  • A les cantonades, quan gira i en aquell moment hi passen vianants, encara que no hi hagi pas senyalitzat per a ells.
  • A les zones de vianants.
  • Quan els vianants que pugen a un autobús o en davallen en una parada senyalitzada es troben entre l’autobús i la zona de vianants o el refugi més pròxim.
  • Quan es troben vianants en grup o comitives, com per exemple l’alumnat d’una escola.

Unitat 2. Senyals de trànsit: ordre de prioritat

1. Senyals dels agents

2. Senyals d’abalisament 

3. Senyals lluminosos (semàfors)

4. Senyals verticals
 5. Marques viàries


Unitat 2. Activitats: senyals de trànsit

1. Senyalitza els diferents carrers de Ciutadella que trobaràs al plànol adjunt, tenint en compte les prioritats de pas i els sentits de marxa.
2. Digues, en les següents situacions, què faries:


1. Continuar endavant
2. Girar a la dreta
3. Aturar-me

1. Continuar endavant sense cedir al pas
2. Continuar, però cedint el pas

1. Cedir el pas
2. Parar (stop)
3. Girar a la dreta, cedint el pas

(Semàfor general
en vermell,
semàfor per a
bicicletes en verd)
 


1. Aturar-me. I, quan es posi verd, cedir el pas
2. Si vaig amb bicicleta, passar sense cedir el pas
3. No fer cas del senyal de cedir el pas i sí del semàfor
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018