INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
unitat 5

Unitat 5. Conductor

Som responsables? Volem que la nostra conducció sigui segura?

Quan una persona condueix un vehicle gaudeix de la possibilitat de moviment, fet que dóna sensació de llibertat i plaer. Però s’ha de considerar que aquesta llibertat estarà condicionada sempre per l’obligació de respectar en tot moment les altres persones, les normes de circulació i de prendre les mesures de seguretat adients.

Per tant, podríem definir la conducció segura i responsable com aquella conducta que -respectant sempre les persones i les normes de circulació, i prenent les mesures de seguretat adients- permet gaudir de la conducció d’un vehicle sense provocar cap perill en el trànsit.

Aquesta conducció està condicionada per la intervenció d'elements com el conductor, el vehicle i la via, i per altres com les condicions meteorològiques o la conducció nocturna. El conductor és l’element més important de la conducció segura, ja que és qui es fa càrrec dels mecanismes de direcció del vehicle; per tant, en controla la mobilitat. Qualsevol persona que desitgi ser conductor ha de tenir present la responsabilitat tan important que adquireix.

Comportament del conductor

El comportament del conductor ha de ser moderat i ha d'estar atent a les possibles circumstàncies que puguin afectar la circulació. En tot moment ha d’adaptar la conducció a l’estat de la via. L’atenció i el respecte de les normes de circulació i de la resta d’usuaris són els factors bàsics per aconseguir una conducció segura i responsable.

La distracció d’un instant pot tenir com a conseqüència un accident de trànsit. Si esteim alerta, podrem observar millor i anticipar-nos a les reaccions dels altres.Unitat 5. Comentari de text. Conductor

Observa la fitxa 5 i respon les preguntes sobre aquest text que es plantegen.

Per què creus que les companyies asseguradores rebaixen el preu de l’assegurança a les dones?

Per què et sembla que als al·lots, generalment, els costa menys posar-se a conduir un vehicle que a les noies? Pot influir l'educació rebuda? Explica-ho.

Els riscs d’accident poden variar segons si conduïm sols o acompanyats, si anam relaxats o feim tard, si anam de feina o de festa... Fes una reflexió sobre el tema.

Al llarg de les unitats didàctiques 1, 2 i 3 han sortit imatges en les quals es comenten infraccions. Comenta-les una per una, explicant els perills que comporta la infracció i quina seria la conducta correcta.


Conducció i rols sexuals.
Les dones, les més segures en el món de la conducció

Existeix la creença que les dones condueixen pitjor que els homes. Malgrat açò, la totalitat d’estudis referits als accidents de trànsit s’encarreguen de desmentir aquesta convicció generalitzada entre la població. No solament es veuen involucrades en accidents de menor gravetat que els conductors del sexe masculí, sinó que, a més, hi ha companyies d’assegurances que han començat, fa uns quants anys, a aplicar tarifes més baixes en les assegurances d’automòbils quan el beneficiari és una dona. Totes les dades manifesten que les dones són més prudents i més responsables en la conducció de vehicles.

Cándido Amorin Fiuza, psicòleg del Centre d’Orientació Familiar d’Orense, destaca que conductes com ara l’agressivitat, el consum d’alcohol i altres drogues, les conductes antisocials, les desvaloritzacions i conductes masclistes, i -molt freqüentment entre els joves- la “necessitat” d’impressionar els membres de l’altre sexe, solen donar-se majoritàriament en homes mentre condueixen el seu vehicle.

Per altra banda, és habitual que les dones s’ho pensin més vegades a l’hora d'aturar el seu vehicle per prestar ajuda en una carretera.
Els rols sexuals, o -dit d’una altra manera- el paper que se suposa que hem de representar en funció que siguem homes o dones, influeixen decisivament en molts i diversos aspectes que condicionen el comportament observable i el pensament. Aquests es veuen, doncs, determinats per la major o menor assumpció d'aquests rols quan conduïm un vehicle i quan passejam per la nostra ciutat. Si bé és cert que són elements socials i cognitius sotmesos a un canvi continu, especialment en el darrer segle, no resulta estrany observar que actituds habitualment masculines les duguin a la pràctica dones, i que altres que solen ser femenines les mostrin alguns homes.

Als homes, ens entrenen des de petits -mitjançant joguines, activitats i distints jocs de grup- en el desenvolupament d’habilitats relacionades amb l’orientació espai-temps, el raonament mecànic i el maneig de vehicles i eines. Les dones, en canvi, juguen amb nines, articles relacionats amb la casa i desenvolupen habilitats que tenen relació amb l’afectivitat, la percepció de detalls i la motricitat manual fina.

Quan ens enfrontam a l’aprenentatge de la conducció d’un vehicle començam a veure les diferències en l’ensinistrament dels dos sexes durant la infància i l’adolescència. Genèricament, els homes finalitzen l’etapa de l’autoescola amb major rapidesa i “aprofitament” que les dones. Però, vol dir açò que els homes esteim més preparats que les dones per conduir un cotxe, un ciclomotor o una motocicleta i per circular amb bicicleta per les vies públiques? Res més enfora de la realitat.
 

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018