Utilitzar el casc en motocicleta o bicicleta

Sempre has d’emprar el casc

Semblen indiscutibles els nombrosos motius que fan que el fet de portar casc sigui no tan sols obligatori sinó també evidentment útil per a la protecció en cas d’accident amb ciclomotors i motocicletes. Açò no obstant, tots veim com cada dia molts motoristes s’arrisquen de forma innecessària, tot deixant a un costat les recomanacions dels professionals del motociclisme. L’experiència ha demostrat que un casc al cap ha esdevingut, en molts casos, la diferència entre aixecar-se del terra amb un ensurt, espolsar-se els pantalons i compondre la moto, i un traumatisme seriós que en alguns casos acaba de la pitjor manera.

moteroClar, és temptador… Les sensacions que aporta la motocicleta poden fer que ens faci ganes circular sense casc, encara que sigui perillós. Llavors, ha d’entrar en joc la nostra intel·ligència per jutjar el que més ens convé: en cap concentració es viatja sense casc i, a més, es gaudeix d’aquest com d’un complement bàsic de la indumentària, i , a més, diu molt del motard amb la forma, el color i el disseny.

Tampoc s’ha d’oblidar que ens pot costar uns diners. És feina d’aquesta policia la de denunciar aquest fet, i és un concepte que no es descuida…

Però el que pot resultar del tot incomprensible és el fet d’observar com es circula amb el casc però sense portar-lo fixat correctament. Sembla que, un cop acceptat el preu de portar-lo (despentinar-se, calor…), no té gaire sentit llevar-li completament l’eficàcia quan no es corda. Ha de quedar clar que en aquest cas, amb un accident, és exactament igual que no portar-lo. Mai, ni tan sols els integrals, arriben a realitzar la seva funció; són immediatament projectats. En accidents amb un impacte mitjà, sol ésser habitual el fet de trobar sabates a molts metres del punt d’impacte; així mateix és fàcil preveure el que passa amb els cascs. A més, a les nostres patrulles hem arribat a veure conductors que perdien el casc a causa de l’acció del vent.

Ha arribat el moment de fer aflorar la nostra personalitat, i no seguir modes que no ens convenen. No és veritat que no "quedi bé" un casc cordat, senzillament és el més intel·ligent.

No ens la juguem. Emprem el casc, i correctament.

Policia Local.