SOL·LICITUD DE TARGETA D’ARMES

Documents necessaris:

Targeta groga (targeta d’armes).

Si la persona en qüestió disposa de més d’una arma. En el cas que sí, s’ha d’aportar la targeta groga de la qual aquest ja disposa. En el cas que sigui del tipus A, s’ha de tenir en compte que hi ha un màxim de 6 targetes per persona.

Targeta blanca (2 cossos).
 

 • Rebut de compra, on hi han de figurar:
  • El segell del comerç venedor.
  • El nom, DNI i domicili del comprador.
  • El tipus, la marca i el model de l’arma.
  • El núm. de sèrie de l’arma (comprovar-ho amb l’arma).
  • El núm. de tirs (repetició o un sol tir).
 • Fotocòpia del DNI del comprador.
 • Certificat d’empadronament del comprador.
 • Núm. de telèfon del comprador.

S’ha de presentar tota aquesta documentació a la Prefectura de la Policia Local.