Prefectura del cos de Policia Local

Nova Prefectura

En aquest escrit vull expressar el que significa per als membres del cos de la Policia Local de Ciutadella poder comptar amb una prefectura equipada amb els equips més moderns a l’abast.

És un requisit de gran importància per aconseguir una eficient producció l’existència de les condiciones adequades en el lloc de treball. Aquest ha d'estar condicionat exquisidament per a obtenir resultats satisfactoris en el menor temps possible, amb major qualitat i que permeti a l’operari desenvolupar la seva funció de la forma més còmoda, eficaç i competitiva.

La prefectura de la Policia Local converteix les condiciones de treball en ideals, i per tant permetrà elevar les condicions de seguretat, millorarà el control intern del cos, ajudarà a elevar la moral dels treballadors i millorarà les relacions amb els usuaris, amb una clara projecció social.

Permet aconseguir uns objectius difícils o impossibles de plantejar amb la situació anterior al nou edifici:
 

  • Elevar l'eficiència productiva dels funcionaris.
  • Vetllar perquè el treball no comprometi la salut del funcionari o de l’usuari.
  • Contribuir, a través de les millors condicions, a la humanització del treball. Tot això, gràcies a les millores, envers les antigues dependències, en temes com l’enllumenat, el control de la temperatura, la ventilació, el control del soroll, l’ordre i l’organització dels espais, els sistemes de seguretat i emergències, etc.

En definitiva, Ciutadella ha fet una inversió en infraestructura per a la projecció del servei que pot oferir el cos de la Policia Local de Ciutadella. Ara dependrà de tots nosaltres, els elements humans que conformen el cos, de demostrar dia a dia que som mereixedors d’aquests mitjans i que els traurem el màxim profit.

Ignasi Camps Marquès
Inspector en cap de la Policia Local


Imatges de l'interior de la Prefectura
   

   
 


    Imatges de l'exterior de la Prefectura