QUÈ CAL FER EN CAS DE SOFRIR UNA AGRESSIÓ?

RECOMANACIONS A LES VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS DOMÈSTICS I DE DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

1. Què fer en cas de sofrir una agressió?

No silencieu els fets: callar i deixar que passi el temps no garanteix que se solucionin ni que se superin els problemes. El silenci de les víctimes ha ajudat a perpetuar la sensació d'impunitat dels autors. És hora de treure a la llum les vertaderes dades d'aquesta problemàtica, i sol·licitar ajuda, assistència a les persones de més confiança, com poden ser familiars, amics, veïns etc. I, sobretot, denunciar els fets.

2. Què es fa per poder-ho evitar:
Per facilitar aquest canvi d'actitud, per part de les institucions es despleguen en la societat multitud de mitjans i recursos assistencials: serveis públics i privats d'atenció a la dona i a la família, associacions, centres i cases d'acollida, assistència lletrada gratuïta, assistència psicològica, etc.

3. Què fer per denunciar-ho:
Posar-se immediatament en contacte amb el cos de Policia, i sol·licitar la intervenció d’una persona especialitzada en aquests casos, la qual està preparada per:

Rebre i acollir la/es víctima/es, i facilitar-los assistència immediata.
Informar-la de tots els recursos socials que estan al seu abast.
Informar-la de tots els passos a seguir, i acompanyar la víctima si fos necessari.
Investigar els fets, recollir tots els mitjans de prova que fossin necessaris i, d’aquesta forma, poder investigar millor els problemes.

4. Ressenya:
Si ha estat víctima de qualque tipus d'agressió o abús, són molt importants les proves objectives en tot procés judicial. Per això ha de guardar les robes que portava posades en aquell moment sense manipular-les: no les llenci, renti ni les arregli si estan rompudes; entregui-les als agents de Policia o judicials. Si hagués patit ferides o agressió al seu cos, acudeixi immediatament a rebre assistència mèdica, i serà el metge de guàrdia o forense el que farà constar les esmentades proves.

VIOLENCIA