QUÈ CAL FER EN CAS DE PATIR UN ROBATORI?

En aquesta pàgina us recomanam les pautes que hauria de seguir en cas de patir un robatori. Sabem que és difícil dur-les totes a terme, però aquests consells facilitaran la investigació de l'il·lícit i poder detenir els autors, i, a més, de calmar-vos de l'ensurt que es produeix quan s'arriba a casa i es troba un total desgavell.

A vegades, l'ordre de les pautes que heu de seguir no serà exactament el que us exposam, però sí que les heu de tenir presents totes.

Manteniu la calma.
No toqueu ni mogueu res. No tanqueu cap finestra ni porta. No canvieu res del seu lloc, telefonau ràpidament a la Policia,ç i esperau que arribin els agents. No és prudent entrar; en molts casos els delinqüents ja han desaparegut, però a vegades encara s'amaguen a l'interior del domicili violentat. Intentau que la persona que truca pugui saber les dades bàsiques del que passa i on.

És molt importat que, quan truqueu a la Policia, indiqueu el lloc exacte on s'ha produït el robatori, a més del vostre nom i els llinatges.
Presentau denúncia. Heu de tenir a mà, si és possible, els documents que acreditin la propietat dels objectes robats.

Heu de trametre a les forces de seguretat qualsevol informació a la qual tingueu accés (veïns, amistats, sospites d’algú, etc.) relativa al succés. Sospitar d’algú i manifestar-ho no és acusar-lo, és aportar informació per poder resoldre el cas; ja es faran les corresponents comprovacions, si procedeix.

Demanau un justificant de denúncia. Pot fer falta per a la reclamació a la companyia d’assegurances. Pot ser suficient amb la còpia de la denúncia segellada i datada; no és necessari que sigui un rebut.

Si us han sostret targetes de crèdit, heu de cancel·lar-les per telèfon al més aviat possible. Feis el més convenient si duieu o teníeu carnets d’accés restringit d’empresa o de clubs.

Si us han sostret la bossa o la cartera amb claus i l'adreça del vostre domicili estant fora de casa, avisau qualque persona perquè controli el vostre habitatge mentre seguiu les passes anteriors. Si no hi ha ningú a ca vostra i no coneixeu el telèfon d’un veí o familiar que pugui anar-hi a realitzar aquesta vigilància momentània, informau-ne els agents de Policia. Canviau després les tancadures que convengui de les vostres propietats.
Abans de renovar documentacions, esperau un temps prudencial; a vegades els documents arriben a parar a l’oficina d’objectes perduts de la vostra localitat. Si heu hagut de treure noves documentacions i posteriorment apareixen les anteriors, s'ha de comunicar de seguida i aportar la còpia o el justificant de denúncia com a referència.

Robatori de l'interior de vehicles

És un del delictes més freqüents i, a la vegada, un dels més fàcils d'impedir. Bàsicament es tracta de no deixar res de valor o susceptible que qui ho vegi pugui pensar que és de valor a l'interior del vehicle. Si, pel motiu que sigui (treball, plaer, etc.), és impossible, el més convenient és que ho posi dins el maleter. És molt important que ho faci abans d'arribar a l'estacionament, ja que els possibles amics dels béns d'altri -LLADRES- el poden veure. Sempre que pugui, deixi-ho en un lloc no molt apartat.