QUÈ CAL FER EN CAS DE VOLER PAGAR UNA DENÚNCIA?

COM PAGAR UNA DENÚNCIA DE TRÀNSIT

Quan hagi estat denunciat per qualque infracció a l'Ordenança de circulació o l'Ordenança de circulació reguladora dels estacionamento sotmesos a control horari, en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, pot abonar l'import de les denúncies de les següents formes:

a) Amb l'abonament de l'import en efectiu de la denúncia a l'Oficina de Recaptació situada al carrer 9 de Juliol número 1, 1r, de Ciutadella, amb l'aportació del butlletí de denúncia o la resolució de l'Alcaldia.

b) Amb l'enviament del gir postal a l'Oficina de Recaptació Municipal:

RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Apartat de correus 696, 07760 Ciutadella de Menorca 


Que aporti el número d'expedient de la denúncia, la data en què va ser denunciat i, en cas que aquesta denúncia tengui una reducció del 50%, l'apliqui vostè mateix.


c) Mitjançant transferència bancària a l'oficina següent:
 
Entitat bancària BBVA
Compte corrent núm. IBAN ES72-0182 5747 4100 1811 2222
 BIC BBVAESMMXXX
 
Entitat bancària BANCA MARCH
Compte corrent núm. IBAN ES28 0061 0086 1000 6870 0119
BIC BMARES2MXXX
 
Entitat bancària BMN
Compte corrent núm. IBAN ES64 0487 2027 1120 0000 5816
BIC GBMNESMMXXX


IMPORTANT

Que aporti el número d'expedient de la denúncia, la data en què va ser denunciat i, en cas que l'esmentada denúncia tengui una reducció del 50%, l'apliqui vostè mateix.

Que, una vegada hagi efectuat la transferència, enviï un fax del comprovant al següent número: 971 38 49 39; ja que si no s'envia aquest fax l'oficina de Recaptació no té constància del pagament, o mitjançant correu electrònic a: admin@regestril.com