QUÈ FER EN CAS DE PATIR MOLÈSTIES PER RENOUS?

Si vostè es troba que resulta afectat per molèsties de renous continuats o esporàdics, ja siguin de música, provinents de bars, renous de màquines de fàbriques, d'establiments o de locals desenvolupadors d'activitats classificades o no, l'informarem d’unes recomanacions:

1. Què ha de fer?:

En primer lloc, és convenient parlar amb la persona que causa les molèsties a fi de explicar-li el que passa, i mirar de trobar una solució al problema de mutu acord; és quan se solucionen els problemes més ràpidament.

2. En cas de no arribar a un acord:

Si no s'arriba a una solució, haurà de sol·licitar que es facin unes comprovacions al seu domicili per verificar les molèsties i, si és així, tramitar la corresponent denúncia per tramitar el corresponent expedient municipal i així solucionar les deficiències.

3. On passam avís:

Per sol·licitar que es facin les corresponents comprovacions s'haurà de posar en contacte directament amb la Policia Local en el moment de produir-se les molèsties o bé mitjançant instància a l’Ajuntament o compareixença a l'Oficina de Consum ubicada al Camí de Maó número 102, edifici Ca sa Milionària.

4. Des de quin lloc es fan les comprovacions:

Les comprovacions sempre es realitzen des de l'interior del domicili de l'afectat, i, si és possible, en el moment que les molèsties siguin més intenses.

5. Com es realitzen les comprovacions:

Les comprovacions es realitzen amb un aparell anomenat SONÒMETRE, que serveix per mesurar la pressió acústica. Aquest aparell ha d'estar en normativa, i complir la verificació primitiva segons l'Ordre ministerial de Foment del dia 16 de desembre de 1998. Aquí empram un CESVA model SC-20c, amb micròfon TIPUS 1.