Ban d'Alcaldia.

Beguedes alcohòliques

Escut


Aquesta alcaldia, d'acord amb el que preveu a la Llei orgànica 1/1996 de 125 de gener de Protecció Jurídica del Menor, concretament en els articles 11 i 12, així com amb el que disposa la Llei 19 de juliol de 1984, Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; mitjançant el present ban realitza una seriosa crida social i sol·licita la col·laboració de tots els ciutadans, pares i joves i, molt especialment dels establiments públics destinants a la venda de productes alimentaris, per tal que, com a conseqüència del abusos de consum de begudes alcohòliques que s'han detectat darrerament per part de menors d'edat a la nostra ciutat, siguin conscients del que significa la venda d'aquest tipus de productes a persones menors d'edat que no es trobin acompanyats d'alguna persona adulta, considerant que es podria incórrer en responsabilitat dels preceptes estipulats a les esmentades lleis.

Sr. Pau LLUCH MESQUIDA
Alcalde-president de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca