QUÈ CAL FER EN CAS DE OBJECTES PERDUTS O TROBATS?


TROBALLA D’OBJECTES PERDUTS A LA VIA PÚBLICA

Si vostè troba un objecte perdut, documentació o claus, etc, els ha de dur a la Prefectura de Policia Local. Li demanaran les seves dades, la data i el lloc de la troballa, i li lliuraran un justificant.

Si en un termini de dos anys no s’ha pogut localitzar el propietari de l’objecte, es comunicarà a la persona trobadora que en pot reclamar la propietat. Decidireu si el voleu o si renunciau a quedar-vos-el.


PÈRDUA D’OBJECTES PERSONALS A LA VIA PÚBLICA

Si heu perdut un objecte, teniu la possibilitat de posar-vos en contacte amb la Policia Local, per tal d’informar-vos sobre si alguna persona ha duit l’objecte a la Prefectura.

Periòdicament la Policia Local publicarà en aquest web la llista d’objectes que estan dipositats a les nostres dependències. Si creieu que algun objecte podria ser vostre, teniu la possibilitat de personar-vos a la Prefectura amb la factura de compra, amb qualsevol documentació o dades amb les quals se’n pugui comprovar la titularitat.


OBJECTES QUE NO S’ADMETRAN

El Dipòsit d’Objectes Perduts no admetrà els objectes següents:

1. Els que siguin insalubres, nocius, perillosos o peribles, amb especial esment dels aliments, de begudes, productes químics o medicaments.

2. Els que contenguin algun organisme viu o matèria orgànica.

3. Els objectes per als quals, per causa del grau de deteriorament, se’n faci impossible la custòdia; o quan el deteriorament els hagi fet perdre la utilitat com a cosa o els faci no tenir cap valor.

4. Aquells el tràfic comercial dels quals fos il·lícit.

5. Els que es trobin sota custòdia judicial o policial.

6. Els vehicles de qualsevol tipus, bicicletes i similars.

7. Aquells les dimensions dels quals n’impedeixin la custòdia en les condicions degudes.

8. Els que no haguessin estat trobats en el terme municipal de Ciutadella.


Cos de Policia Local de Ciutadella de Menorca