Informació sobre les platges i cales de CiutadellaINFORMACIÓ ÚS DE LES PLATGES - COVID19
AQUÍ

ATENCIÓ!!-No es pot romandre a les platges entre les 21 i les 7 hores *
* Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d'agost de 2020 per la qual es modifiquen
mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per al a Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balearsde 19 de juny de 2020.

               
                              
 
 * Certificat AENOR Gestió ambiental  UNE- EN ISO 14001                                                                   
      
C
caption
Documents i enllaços d'interés
 Ordenança d'ús i aprofitament de les platges