Vehicles de mobilitat personal (VMP)

La regulació formal dels vehicles de mobilitat personal (VMP) es troba actualment en fase de tramitació. No obstant aço, la Direcció General de Trànsit (DGT) va publicar el desembre una instrucció que reculleix els criteris als quals estan sotmesos aquests vehicles dins la normariva de trànsit vigent.

El patinet elèctric continua guanyant als carrers. I per tant es d'especial interès pels ciutadans conèixer i complir amb les normes per l'us de patinets elèctrics. Es tracta d'un mitjà de mobilitat molt còmode i econòmic: no comporta cap esforç físic,és fàcil de transportar i guardar, evita embussos. 

La DGT considera un vehicle de mobilitat personal a aquell d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat només per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima que oscil·la entre els 6 i els 25 quilòmetres per hora.

alt text
Alcohol i drogues
De la mateixa manera que si es condueix qualsevol altre vehicle, a l'hora de manejar un patinet elèctric està completament prohibit fer-lo sota els efectes d'alcohol i/o les drogues. La sanció per sobrepassar la taxa d'alcohol permesa oscil·la entre 500 i 1.000 euros. Si es detecta la
presència de drogues en l'organisme, la multa és de 1.000 euros.

Elements de protecció
L'ordenança municipal és la que haurà de regir sobre l' us dels elements de protecció. Si aquesta ordenançar egula l'ús obligatori del casc i l'usuari no el porta, l'agent pot sancionar-li amb 200 euros, i fins i tot procedir a la immobilització del vehicle.

Menors
Si l'usuari que comet una infracció té menys de 18 anys, són els pares o tutors els que responen de la infracció comesa.

Circulació per voreres i zones per als vianants
Està prohibida la circulació d'aquesta mena de vehicles per les voreres i zones per als vianants, a excepcióde patins, monopatines o aparells similars que ho facin de manera exclusiva a pasde persona. La sanció econòmica és de 200 euros.

Segon passatger
No es permet la circulació en VMP de dues persones. Fer-ho pot comportar una multa de 100euros.

Telèfon mòbil
Està prohibit conduir un patinet elèctric utilitzant el telèfon mòbil o qualsevol altre sistema
de comunicació. En aquest cas la sanció és de 200 euros.

Peces reflectores / Sistema d'enllumenat
La Direcció General de Trànsit considera «conducció negligent» quan es condueix un vehiclede mobilitat personal a la nit sense enllumenat ni peces reflectores. La sanció en aquest casascendeix a 200 euros.

Auriculars
Està prohibit l'ús de cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.n aquest cas, la DGT contempla multes de 200 euros.

Parada i estacionament
Quant a la parada i estacionament dels patinets elèctrics, serà  l'ordenança municipal la que establirà les prohibicions respecte a tots dos punts.

Aquests són els principals punts de les normes dels patinets elèctrics que ha publicat la DGT. A aquesta mena de vehicles no se'ls exigeix autorització administrativa per a circular, ni assegurança. 

DOCUMENTACIÓ
- Instrucción DGT sobre los vehículos de movilidad personal (VMP)
- Normativa VMP  
- Informació gràfica normativa VMP