INICICONTACT@BUSCARLINKS INFORMACION
Campanya de prevenció del comerç segur i festes de Nadal.
 
L’objectiu és augmentar la presència policial pels carrers i per les places en els dies i les hores en què hi ha més activitat comercial i, per tant, més concentració de ciutadans que realitzen les seves compres o bé passegen. Informaran de les pautes de seguretat als ciutadans i comerciants..
campanya de prevenció del comerç segur i festes
de nadal

L’objectiu és augmentar la presència policial pels carrers i per les places en els dies i les hores en què hi ha més activitat comercial i, per tant, més concentració de ciutadans que realitzen les seves compres o bé passegen. Informaran de les pautes de seguretat als ciutadans i comerciants. Es pretén prevenir fets delictius, com ara furts, robatoris amb violència o intimidació o robatoris amb força. Així mateix, vetllaran pel compliment de les OM a la via pública, i recomanaran normes de comportament als usuaris de la via.1. Zona d’influència de la campanya:
 

  • Pl. des Pins cantonada amb Av. Negrete i Pl. des Pins cantonada amb Pl. des Born.
  • Pl. des Mercat (Pl. de la Llibertat i Pl. de Francesc Netto).
  • Pl. de ses Palmeres cruïlla amb Av. de la Constitució .
  • Pl. d’Artrutx cruïlla amb Av. del Conqueridor.
  • Pl. de la Catedral / ses Voltes/ Pl. nova i carrers adjacents on l’activitat comercial tengui especial incidència.
  • Altres carrers o zones del nucli urbà on es detecti una cecessitat especial.


2. Durada de la campanya: del dia 15-12-2017 i fins 07-01-2018, ambdós inclusivament.


Els agents controlaran el compliment de les normes de circulació i del trànsit dins el nucli antic (horaris d’accés, vehicles autoritzats, ciclistes...). El compliment de les ordenances de normes de comportament als espais públics, tinença d’animals i neteja viària (amb especial atenció a la neteja dels carrers i de les places), informació als ciutadans de les bones pràctiques, i denúncia, en cas necessari, de les infraccions observades.

Els agents informaran sobre pautes de prevenció i seguretat; com ara no descuidar bosses ni moneders, extremar la seguretat a l’hora de treure doblers dels caixers automàtics, informar la Policia en cas que detectin carteristes o “tironers”, que els comerciants ens avisin si han estat víctimes de furts, recomanar als comerciants que extremin les precaucions a l’hora de tancar els comerços i que utilitzin tots els mitjans de seguretat passiva (alarmes connectades, reixes posades, reforçar amb candenats les portes de vidre, no deixar la recaptació dins les caixes registradores, etc).

 
Ajuntament de Ciutadella  
Policia Local de Ciutadella  2018